Veelgestelde vragen

Een GDSS (Group Decision Support System; of vrij vertaald een groepsbeslissings-ondersteunend systeem) is een interactief systeem dat een groep besluitvormers, experts, projectleden of deelnemers helpt bij het vinden van oplossingen voor zulke -complexe- vraagstukken. Dit intelligente stukje software biedt namelijk een voedingsbodem en structuur waarmee antwoorden geformuleerd kunnen worden op nieuwe problemen of aanstaande veranderingen.

Aan GDSS ligt een wetenschappelijke methode ten grondslag die het licht zag in de jaren ’80 in de V.S. bij In omvangrijke (semi) overheidsprojecten. 

In een digitale bijeenkomst met GDSS wordt elke deelnemer gevraagd deel te nemen van achter een computer. Alle deelnemers zijn dan via hun computers in essentie met elkaar, met de begeleider en met de GDSS software verbonden.Zo’n bijeenkomst omvat vervolgens verschillende fasen, zoals o.a. het genereren van ideeën, het voeren van discussie, stemmen, stemmen inzichtelijk maken, deze vervolgens bespreken enzovoort. De begeleider -facilitator- stuurt en controleert de uitvoering van deze fasen. Deze kan zowel digitale tekst, analysen en diagrammen op het beeldscherm van iedere deelnemer projecteren.

De software omvat namelijk verschillende tools, zoals o.a. digitale vragenlijsten, brainstormtools, ideeënorganisatoren en tools voor het stellen van prioriteiten. Het gebruik van deze tools in een bijeenkomst helpt de besluitvormers om te plannen, ideeën te ordenen, informatie te verzamelen, prioriteiten vast te stellen, beslissingen te nemen en het proces te documenteren.

Dit zorgt ervoor dat de bijeenkomst gestructureerd verloopt, waardevolle inzichten worden verkregen, iedereen betrokken wordt en zijn/haar mening kan geven en uiteindelijk het gewenste resultaat versneld bereikt wordt.

Het houden van GDSS sessies gaat regelmatig gepaard met vertrouwelijke informatie en de hoogste privacy standaarden. Spilter GDSS is daarom 100% cloudbased en er is veel zorg besteed aan de beveiliging van het systeem. Zowel in de software, de data opslag, als de hostingomgeving.

Spilter GDSS draait vanuit je browser. Hierdoor kun je op praktisch ieder apparaat gebruik maken om mee te doen aan de sessie. We ondersteunen o.a. de recente versies van Chrome, Edge, Firefox, Safari en Opera.

Het GDSS van Spilter is geheel ontworpen om aan te sluiten bij ‘Bring your own device’ (BYOD). Of het nu om een Laptop, Smartphone of of een tablet zoals bijvoorbeeld de iPad gaat, je kunt altijd directe meedoen aan een GDSS sessie. Spilter GDSS is toegankelijk vanaf elk apparaat met internetverbinding en werkt volledig in de cloud. De software bij Spilter bestaat uit meerdere componenten die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals o.a. een stakeholder analyse of claimscans. 

De bijeenkomsten worden vaak gehouden door populaire meeting-software zoals MS Teams of Zoom te combineren met het Spilter GDSS platform. Alle verbale communicatie verloopt dan via Teams of Zoom en alle data wordt vastgelegd in het GDSS systeem. 

De combinatie van het GDSS systeem met een degelijke voorbereiding, passende methodiek en ervaren facilitator wordt een versnellingskamer® genoemd.

Deelnemers leveren op aangeven van een facilitator/moderator input op de verschillende vragen op het GDSS platform. De facilitator zit in ‘de regiekamer’ achter de knoppen en stuurt de deelnemers naar vragen en bewerkt – alleen of met de deelnemers – hun antwoorden en maakt die vervolgens input van nieuwe vragen en/of analyses. 

Een herkenbare naam die aan de dienst ‘software + facilitator + devices’ is gegeven is De Versnellingskamer® of afgekort; VK. Dat is een geregistreerd merk en een online variant van een Versnellingskamer duurt ongeveer 2,5 uur.

Ja, de GDSS kan zo worden ingericht dat mensen kunnen meedenken, prioriteren en of stemmen. Met grote groepen of kleine groepen. Zowel op afstand als in dezelfde ruimte. En offline of online. 

Jazeker, de software voldoet aan alle laatste standaarden op het gebied van gebruik, beveiliging en AVG. 

Ja, de software documenteert alle data die tijdens de sessie wordt ingevoerd. De complexe GDSS technologie is vertaald naar een gebruiksvriendelijk, intelligent SaaS platform waarmee alle stappen digitaal zijn verankerd en het proces geheel transparant wordt doorlopen. Het creëert daarmee automatisch heldere rapportages in Microsoft Office extensies zoals Excel, Word of SPSS, zodat de informatie snel beschikbaar is voor beleidmakers. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Gerelateerd
Bericht