Omgaan met complexe problemen -wicked problems-

Niet eerder waren er zo veel complexe vraagstukken. Deze complexiteit wordt aangewakkerd door factoren zoals toenemende verwevenheid, overvloedige informatie en de snelle ontwikkelingen van technologie. Het herkennen van de dieper liggende problemen in deze vraagstukken is van essentieel belang, omdat een verkeerde aanpak kan leiden tot inefficiënte oplossingen, zonder dat dit direct door de betrokkenen gerealiseerd wordt.