Participatie Stadsontwikkeling

Een leidraad om op een éénduidige wijze participatie
binnen de afdeling SO vorm te geven.

De afdeling Stadsontwikkeling wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven.

In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment. Er kan dan worden ingegrepen met de juiste ‘tone of voice’. 

Juist ingestoken en uitgevoerde participatie levert begrip en draagvlak op voor het uiteindelijke besluit. Ook bij de mensen die het minder eens zijn met de inhoud van dat besluit.

Hoe verbeteren wij participatie

  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Verkorten de beleidscyclus zodanig dat evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject.
  • Voeren een stakeholdersanalyse uit die de impact van participatie op de interne organisatie identificeert en in kaart brengt.
  • Bieden structuur en helpen u bij het vaststellen van de juiste stakeholders, hun rol in het project en het moment dat zij betrokken worden.
  • Bij onverwachte gebeurtenissen in het project kan er snel geschakeld worden over de afdelingen heen.

Leren in de praktijk​

“De ervaringen van meer dan 20 stadsontwikkeling projecten werden gebundeld binnen de Spilter omgeving over de as van participatie. De data die daaruit voort is gekomen is zeer waardevol en tevens een goed voorbeeld hoe je kunt leren van andere projecten”

– Projectmanager gemeente Rotterdam

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Resultaat

Hoe wordt participatie vorm gegeven in de projecten binnen SO (Stads Ontwikkeling) van de Gemeente Rotterdam?

Dat was de vraag die aan de basis stond van de sessie, waarbij 15 deelnemers uit verschillende takken (zoals o.a. juristen en ingenieurs) hun kennis, expertise en vooral ervaringen deelden met betrekking tot participatie in de diverse en uitdagende projecten waar de afdeling SO op dagelijkse basis mee bezig is.

In de rol als Moderator gingen Steven en Jerry deze praktijkverhalen ophalen en toetsen hoe dit zich verhoudt naar de theorie rond participatie. Er zijn namelijk concrete hulpmiddelen (tools) beschikbaar om Participatie vorm te geven binnen de projecten van Stadsontwikkeling maar hoe vertalen deze zich naar de praktijk? En vooral: wat missen ze nog?

Daarna werden concrete verbetervoorstellen vorm gegeven om het proces rond participatie beter, sneller en met meer tevredenheid in te vullen. Met als bijvangst: de knelpunten en spanningsvelden uit de praktijk scherp in het vizier te krijgen.

Participatie is namelijk een belangrijke pijler binnen de omgevingswet, maar tevens een onderwerp dat op verschillende projecten, met verschillende managers en verschillende stakeholders heel verschillend wordt vorm gegeven.

Samen tot de ideale vormgeving komen met daarbij een aantal zeer concrete verbeter voorstellen komen betekende een waardevolle, interessante en vooral inspirerende sessie.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam 
Toepassing: Vormgeven Participatie aanpak
Aantal deelnemers: 15  (o.a. ingenieurs en juristen van SO)
Aantal sessies: Verschillende online sessie en live eind-sessie
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker & Jerry van Staveren 

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl