Thinklets

Hergebruik van kennis in beslissingen van morgen.

Wat is een Thinklet

Voorontworpen Versnellingskamers, ook wel Thinklets genoemd, zijn in essentie herbruikbare pakketten van facilitatie en ontwerp gemaakt voor specifieke, voorspelbare en herhaalbare toepassingen op het gebied van groepssamenwerking. 

Deze sessies kunnen door professionals zelfstandig worden uitgevoerd zonder interne of externe facilitator. Een Thinklet bestaat uit een combinatie van de hiernaast staande componenten 

Een thinklet bestaat uit een combinatie van:

  • Tool: een specifieke combinatie van software voor samenwerking
  • Script: sessieontwerp: de volgorde van instructies aan de groep om de gewenste samenwerking tot stand te brengen.
  • Inhoud: Toegevoegde inhoud, vaak in de vorm van kennis, verwerkt in het script

Hergebruik van kennis in beslissingen van morgen

Het grote voordeel van Thinklets is dat professionals zelfstandig Spiltersessies kunnen houden zonder tussenkomst van een interne of externe facilitator. De Thinklet biedt een herhaalbaar proces van constante kwaliteit dat de professional begeleidt naar het gewenste resultaat.  Professionals houden hun aandacht bij de inhoud en het systeem zorgt voor de facilitatie elementen. Resultaten worden op een effectieve en aantrekkelijke manier gevisualiseerd en teruggekoppeld aan de deelnemers.  

Een bijkomend voordeel van de Spilter Thinklets is dat de uitkomsten van op verschillende momenten gehouden Thinklets vergeleken kunnen worden. Daarmee is de thinklet een waardevol beleids- en sturingsinstrument. 

Waar hebben wij al een versnelling aangebracht

Onze Thinklets

Claimscan

Een Versnellingskamer waarmee gecontroleerd wordt of het aanbestedingsdossier kwalitatief afdoende is en aansluit bij de eerdere doelstellingen.

M.A.R.K. scan

Een Versnellingskamer om inschrijvingen van aanbestedingen éénduidig, eenvoudig en kwalitatief te beoordelen wat resulteert in een foutloze terugkoppeling aan markt.

CATM Tool

Een wetenschappelijk bewezen methode om cultuurveranderingen binnen een organisatie te versnellen en foutkansen te verkleinen. Deze Thinklet verzorgt onze partner SUTD.

GDPR proof

Een online SaaS omgeving, in te richten voor uw organisatie, waarmee de GDPR compliance real-time ingezien kan worden en gevoed wordt door de organisatieonderdelen.

CBA

Een Versnellingskamer waarmee in één sessie de ondermijnende criminaliteit binnen een gemeente zichtbaar wordt t.b.v. een complete Criminaliteitsbeeld analyse.

Casestudy: Claimscan

Versnellingskamer waarbij er een integrale scan op de claimgevoeligheid van het project plaatsvindt en er door ons een uitspraak wordt gedaan over claimgevoeligheid en mogelijke beheersmaatregelen. Door de aanpak en werkwijze is er een gesloten PDCA-cirkel. Niet alleen binnen een projectteam maar Rijkswaterstaat breed

Kosten van een Thinklet

De kosten zijn geheel afhankelijk van de ontwikkel- en inrichtingstijd. Eenvoudige Thinklets hoeven niet meer te kosten dan een paar duizend euro (Thinklet GDPR-proof). Thinklets waarbij grafieken moeten worden ontwikkeld, waarbij ook intelligentie wordt toegepast, onderlinge relaties moeten worden gelegd of eerst externe kennis voor opgedaan moeten worden (b.v. bij claimscan) zijn uiteraard veel prijziger en kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s.  

Op basis van onze aanpak en inrichting van het Spilterplatform is het in ieder geval allemaal mogelijk. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken of het ontwikkelen van een Thinklet voor u een passende oplossing is.  Dit doen wij in meerdere stappen waarna wij ook een gedegen advies aan u kunnen geven.  

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl