M.A.R.K. Versnellingskamer

Inschrijvingen effectief, transparant
en
beargumenteerd beoordelen 

Wat houdt de M.A.R.K. Versnellingskamer in

De keuze voor de juiste opdrachtnemer is een belangrijke omdat een samenwerking vaak jaren duurt. Inschrijvingen juist wegen en waarderen is lastig en leidt vaak tot foute beoordelingen. Daar ondervindt zowel aanbesteder als inschrijver nadeel van.

De M.A.R.K. Versnellingskamer (Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader) is een Versnellingskamer waarmee een beoordelingsteam versneld en transparant tot eenduidige, goed gemotiveerde beoordelingen komt. Dit verbetert de terugkoppeling naar inschrijvers, waardoor begrip en acceptatie hoger zijn. Dit borgt een juiste ranking van inschrijvingen en verbetert de terugkoppeling naar inschrijvers, waardoor begrip en acceptatie hoger zijn.

Rijkswaterstaat gebruikt de M.A.R.K. scan methodiek vanaf 2020 als standaardsystematiek voor het beoordelen van inschrijvingen bij GWW aanbestedingen. De M.A.R.K. scan methodiek is beschikbaar als digitale Versnellingskamer. 

Voordelen van een M.A.R.K. Versnellingskamer

 • Het doet recht aan de inspanningen van de inschrijvers waarbij de terugkoppeling volledig, transparant en gemotiveerd is.
 • Het levert eenvoudig een zorgvuldige doorgronding van inschrijvingen op aan de hand van argumentatieleer.
 • De inkoopadviseur kan het proces eenvoudig overzien en direct bijsturen wanneer er sprake is van kwaliteitsverlies.
 • Iedere beoordelaar beoordeelt de inschrijvingen in haar eigen tijd en tempo waardoor er geen beïnvloeding is door andere leden van het team.
 • Elk te beoordelen element van een individuele inschrijving wordt meegenomen meegewogen in het uiteindelijke gunningsbesluit; het uitgangspunt bij een transparante terugkoppeling.

Systematiek inzetbaar in elk domein 

Ook als u niet in de GWW-sector actief bent, maar wel met aanbestedingen heeft te maken, is de M.A.R.K. Versnellingskamer interessant voor u. We richten deze graag in voor uw organisatie. De werkwijze is universeel en uitermate geschikt voor alle aanbestedingen waar gewerkt wordt met kwalitatieve gunningscriteria, zoals bij EMVI-BPKV.   

Quote opdrachtgever

De Versnellingskamer helpt om met MARK tot goed gemotiveerde beoordelingen te komen. Het ondersteunt de filosofie van de methodiek en zorgt voor efficiency, vastlegging en toegankelijkheid. Maakt het werk van beoordelaars én inkoper een stuk makkelijker

Roel Belgers, Inkoopadviseur Rijkswaterstaat

0 jaar
ervaring
0 ministeries
werken met ons samen
0 beoordelingen
via de M.A.R.K. methode

Inschrijvingen beoordelen en terugkoppelen. Zonder bezwaren

De inschrijvingen worden geanalyseerd met behulp van argumentatieleer alvorens deze worden gewaardeerd en gescoord. Dit levert een zorgvuldige doorgronding van de teksten op. Zo wordt een stevige basis gelegd voor een herkenbare terugkoppeling, die recht doet aan de inspanningen van de markt. 

Door de inzet van de Versnellingskamer analyseert iedere beoordelaar de inschrijvingen in haar eigen tijd en tempo. Dit bevordert de objectiviteit bij het beoordelen, doordat de beoordelaars niet worden beïnvloed door andere leden van het team. 

Simpelweg door in te loggen in het systeem kan de inkoopadviseur het gehele proces eenvoudig overzien en direct bijsturen wanneer er sprake is van kwaliteitsverlies. Hiermee reduceert u tijdverspilling tot een minimum. 

Beoordelaars moeten hun individuele waarderingen voorzien van een motivering. Op deze manier wegen relevante elementen van een individuele inschrijving mee in het uiteindelijke gunningsbesluit; het uitgangspunt een juiste gunningsbeslissing en een transparante terugkoppeling. 

Meningsverschillen worden gepresenteerd aan de hand van duidelijke grafieken, zodat consensusmeetings beperkt kunnen blijven tot inhoudelijke gesprekken. Dit versnelt het proces aanmerkelijk.  

In het rapport dat vervolgens automatisch gegenereerd wordt, wordt de waardering van elk onderdeel van de inschrijving gemotiveerd teruggekoppeld aan de inschrijver. Dit levert een enorme tijdswinst op voor het beoordelingsteam en doet recht aan de inspanningen van de inschrijvers. 

Welke M.A.R.K. scan is geschikt voor u?

Een M.A.R.K. scan is opgebouwd uit een aantal onderdelen en afhankelijk van uw kennisniveau kunt u kijken wat het beste bij u past. Als de werkwijze nog geheel nieuw is, adviseren wij de uitgebreide variant af te nemen. Wanneer uw team al eerder met de M.A.R.K. scan heeft gewerkt, is de basis oplossing voldoende. Zijn er medewerkers binnen uw organisatie getraind in Spilter, dan kunt u ook de basis afnemen.

Ervaringsdeskundige

Onderdelen van dit pakket
 • Basislicentie Spilter
 • Thinklet M.A.R.K. scan
 • Basisrapportage met alle invoer
 • Training ‘Markeren van inschrijvingen’
 • Instructie naar beoordelaars
 • Procesondersteuning gehele cyclus
 • Begeleiding consensus workshops
 • Technische ondersteuning
 • Ondersteuning vertaling naar markt
 • Leergang argumentatieleer

Bekend met argumentatieleer

Onderdelen van dit pakket
 • Basislicentie Spilter
 • Thinklet M.A.R.K. scan
 • Basisrapportage met alle invoer
 • Training ‘Markeren van inschrijvingen’
 • Instructie naar beoordelaars
 • Procesondersteuning gehele cyclus
 • Begeleiding consensus workshops
 • Technische ondersteuning
 • Ondersteuning vertaling naar markt
 • Leergang argumentatieleer

Nog nooit gedaan

Onderdelen van dit pakket
 • Basislicentie Spilter
 • Thinklet M.A.R.K. scan
 • Basisrapportage met alle invoer
 • Training ‘Markeren van inschrijvingen’
 • Instructie naar beoordelaars
 • Procesondersteuning gehele cyclus
 • Begeleiding consensus workshops
 • Technische ondersteuning
 • Ondersteuning vertaling naar markt
 • Leergang argumentatieleer

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht

Hoe kom ik aan de M.A.R.K. scan

De M.A.R.K. scan is Versnellingskamer Nr. 4 in de reeks van 4 Versnellingskamers die verlaging van de faalkosten in de contractvoorbereiding bewerkstelligen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Contactpersoon M.A.R.K. scan is Leon Laureij. Hij is bereikbaar via Leon@spilter.nl