Factor-C online tool

Privé: Factor C – Online tool [demo]

Datum meeting oktober 5, 2022 10:00 am
Aanmelden in browser Doe mee met zoom app
Factor-C is een werkwijze met concrete ’tools’ die beleidsmakers en andere inhoudelijke mensen helpt hun communicatiekracht te vergroten en meer omgevingsbewust te werken.

Wat is Factor-C

Mensen in de omgeving willen eerder betrokken worden bij beleid en projecten. Ze dragen (ervarings)kennis en suggesties aan; communicatief beleid is daarmee vaak ook beter beleid. Maar hoe maak je daar optimaal gebruik van? 

Hierover is uitgebreid gesproken met beleidsmakers en projectleiders bij de Rijksoverheid, de gemeenten en provincies. Daaruit kwam naar voren: verschillende communicatievraagstukken kunnen door beleidsmakers of projectleiders zelf worden opgelost, mits ze daar een handreiking bij krijgen, hoe ze dat moeten doen.

Factor-C is een werkwijze met concrete ’tools’ die beleidsmakers en andere inhoudelijke mensen helpt hun communicatiekracht te vergroten en meer omgevingsbewust te werken. Het is een groot voordeel dat inhoud en communicatie minder gescheiden worden van elkaar; aparte communicatieplannen worden niet meer gemaakt. De communicatieaanpak is integraal onderdeel van het beleids- of projectvoorstel (en daarmee ook van de besluitvorming).

Jouw deelname bevestigen

Wil je deelnemen aan de sessie op 23 juni, vul dan onderstaand jouw naam en email adres in:

0 Gemeentes
Werken met Factor-C
0 Rapportages
Gegenereerd
0 Stakeholders
Geïdentificeerd

Digitale omgevingsanalyse

Men kan direct, en volledig online, aan de slag met verschillende typen stakeholders. Tevens kan aangegeven worden hoe deze in de wedstrijd zit t.o.v. het project door ze te plaatsen in de ringen van invloed.

Actoren in beeld brengen

Met de Factor-C online tool kan een groep op interactieve wijze het gewenste resultaat van een project koppelen aan de omgeving en de benodigde actoren.

Eenvoudig te gebruiken

Doelstellingen, contexten en de positie van actoren wijzigen immers en daarmee ook de behoefte aan nieuwe actoren of actoren in een andere rol. Vanwege de lichte werklast en de hoge opbrengst is Factor-C de ideale oplossing.

Opslaan van data

Naast dat je de tool gebruikt om met veel gemak een online sessie of fysieke sessie te begeleiden, kun je uit de sessies ook data filteren. De sessies blijven in het systeem staan en leveren daarmee ook omgevingsinformatie.

Jouw deelname bevestigen

Wil je deelnemen aan de sessie op 23 juni, vul dan onderstaand jouw naam en email adres in: