Ontwikkeling aanbestedingstoets

via de M.A.R.K. methode

Waarom werd Spilter ingezet

In samenwerking met de afdeling ICG (integraal Contract Management) en projectteams binnen RWS een Thinklet ontwikkeld voor het toetsen van aanbiedingen volgens de M.A.R.K. Methode.

Met deze methode in combinatie met de software van Spilter is tot op heden geen enkel bezwaar gekomen op de uiteindelijke keuze van opdrachtnemer.

De keuze voor de juiste opdrachtnemer is een belangrijke omdat een samenwerking vaak jaren duurt. Inschrijvingen juist wegen en waarderen is lastig en leidt vaak tot foute beoordelingen. Daar ondervindt zowel beoordelaar als inschrijver nadeel van.

De M.A.R.K. scan (Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader) is een Versnellingskamer waarmee een beoordelingsteam versneld en transparant tot eenduidige, goed gemotiveerde beoordelingen en vergelijkbare inschrijvingen komt. Dit verbetert de terugkoppeling naar inschrijvers, waardoor begrip en acceptatie hoger zijn.

Rijkswaterstaat gebruikt de M.A.R.K. scan vanaf 2020 als standaardsystematiek voor het beoordelen van inschrijvingen. De M.A.R.K. scan is beschikbaar als digitale Versnellingskamer. 

Voordelen van een M.A.R.K. Versnellingskamer

  • Het doet recht aan de inspanningen van de inschrijvers waarbij de terugkoppeling volledig, transparant en gemotiveerd is.
  • Het levert een zorgvuldige doorgronding van de inschrijving op aan de hand van argumentatieleer.
  • De inkoopadviseur kan het gehele proces eenvoudig overzien en direct bijsturen wanneer er sprake is van kwaliteitsverlies.
  • Iedere beoordelaar beoordeeld de inschrijvingen in zijn eigen tijd en tempo waardoor er geen beïnvloeding is door andere leden van het team.
  • Alle individuele wegingen worden meegenomen in het uiteindelijke gunningsbesluit; het uitgangspunt bij een transparante terugkoppeling.

Reactie opdrachtgever

“Het mooiste wat ik kreeg te horen uit de markt is dat degene die tweede was geworden en daarmee de opdracht niet had gekregen aangaf dat hij snapte waarom hij tweede was geworden.”

Inkoopadviseur Rijkswaterstaat

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Inschrijvingen beoordelen en terugkoppelen ...

De inschrijvingen worden geanalyseerd met behulp van argumentatieleer. Dit levert een zorgvuldige doorgronding van de teksten op. Zo wordt een stevige basis gelegd voor een herkenbare terugkoppeling, die recht doet aan de inspanningen van de markt. 

Door de inzet van de Versnellingskamer analyseert iedere beoordelaar de inschrijvingen in zijn eigen tijd en tempo. Dit bevordert de objectiviteit bij het beoordelen, doordat de beoordelaars niet worden beïnvloed door andere leden van het team. 

Simpelweg door in te loggen in het systeem kan de inkoopadviseur het gehele proces eenvoudig overzien en direct bijsturen wanneer er sprake is van kwaliteitsverlies. Hiermee reduceert u tijdverspilling tot een minimum. 

Beoordelaars moeten hun individuele waarderingen voorzien van een motivatie. Op deze manier worden alle individuele wegingen meegenomen in het uiteindelijke gunningsbesluit; het uitgangspunt bij een transparante terugkoppeling. 

... zonder bezwaren

Meningsverschillen worden gepresenteerd aan de hand van duidelijke grafieken, zodat consensusmeetings beperkt kunnen blijven tot inhoudelijke gesprekken. Dit versnelt het proces aanmerkelijk.  

In het rapport dat vervolgens geautomatiseerd gegenereerd wordt, wordt de waardering van elk onderdeel van de inschrijving gemotiveerd teruggekoppeld aan de inschrijver. Dit levert een enorme tijdswinst op voor het beoordelingsteam en doet recht aan de inspanningen van de inschrijvers. 

Thinklets

Voorontworpen Versnellingskamers, ook wel Thinklets genoemd, zijn in essentie herbruikbare pakketten van facilitatie en ontwerp gemaakt voor specifieke, voorspelbare en herhaalbare toepassingen op het gebied van groepssamenwerking. 

Onze Thinklets

Claim scan

Een Versnellingskamer om op basis van ervaring eerdere projecten en casustiek de claimgevoeldigheid van een infrastructureel project significant te verlagen.

M.A.R.K. scan

Een Versnellingskamers om inschrijvingen van aanbestedingen éénduidig, eenvoudig en kwalitatief te beoordelen wat resulteert in een foutloze terugkoppeling aan markt.

OCAI

Een gestandaardiseerde Versnellingskamer om cultuurveranderingen binnen een organisatie te versnellen en foutkansen te verkleinen. -Als u hier meer over wilt weten, neem even contact met ons op.

GDPR proof

Een pakket waarmee organisaties hun AVG score eenvoudig kunnen inzien, gevoed door de organisatieonderdelen zelf. -Als u hier meer over wilt weten, neem even contact met ons op.

CBA

Een voorontworpen Versnellingskamer waarmee in één sessie de ondermijnende criminaliteit binnen een gemeente zichtbaar wordt. Benodigd om te komen tot een complete Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) binnen een gemeente of provincie

Contact

De M.A.R.K. scan is Versnellingskamer Nr. 4 in de reeks van 4 Versnellingskamers die verlaging van de faalkosten in de contractvoorbereiding bewerkstelligen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Contactpersoon M.A.R.K. scan is Leon Laureij. Hij is bereikbaar via Leon@spilter.nl